Teknologi

InFact baserer sin virksomhet i hovedsak på et eget utviklet og patentsøkt datainnsamlingssystem som tilsvarer tradisjonelle telefonbaserte intervjukorps. I korthet går det ut på at spørsmål og svaralternativer leses inn i et computersystem som ringer undersøkelsen ut til mange hundre respondenter samtidig. Respondentene svarer på spørsmålene med tastene på sin telefon. Dette har vist seg som en særlig effektiv og behagelig intervjumetode. Undersøkelser gjennomført av andre institutter enn InFact viser at 2/3 av alle som har forsøkt metoden, foretrekker denne fremfor alle andre kjente og aksepterte datainnsamlingsmetoder.

Et intervju med InFact metoden bruker bare halve tiden til et tilsvarende tradisjonelt (eller gammeldags, som vi velger å kalle det) telefonintervju. Resten av tiden bruker den tradisjonelle intervjueren på passiar – utenomsnakk som i beste fall kaster bort respondentenes tid, og i verste fall påvirker svaravgivelsen. Med InFact er du sikret at alle respondenter mottar nøyaktig samme intervju.

Den raske gjennomføringstiden gjør InFact spesielt egnet til dagsaktuelle avklaringer. For et standard, landsrepresentativt intervju bestående av 1.000 komplette intervjuer, bruker InFact en snau time på datainnsamlingen. I tillegg er metoden naturligvis svært rimelig sammenliknet med tradisjonelle telefonintervjuer der hundrevis av intervjuere med hver sin telefon og hver sin datamaskin manuelt puncher inn respondentenes svar. InFact hopper ganske enkelt over det fordyrende og til dels diskvalifiserende leddet intervjueren, og respondentene puncher svaret sitt selv. Automatiske eksporteringsrutiner til analyseverktøy sikrer en anonym og tidseffektiv behandling av de innsamlede data.