Metodikk

Markedsanalyse er et kraftfullt verktøy. Bak de enkle oppstillingene en undersøkelse kan presenteres som, ligger i virkeligheten et enormt datamateriale – gjerne flere tusen komplette intervjuer. For å kunne nyttiggjøre seg maksimalt av all denne dataen, er det avgjørende at undersøkelsen er utarbeidet og gjennomført slik at de viser et faktisk bilde av omgivelsene. Dette er InFacts kjernekompetanse.

InFact benytter et egetutviklet patent søkt automatisk telefonisystem – «InFact-metoden» – som gjør at kostnaden ved en InFact undersøkelse vil ligge omtrent halvparten av kostnaden for en tradisjonell, telefonbasert undersøkelse. Dette er et system som i løpet av de siste 14 årene har blitt spesialtilpasset til meningsmålings bransjen. Dette gjør det nå mulig og kunne utføre meningsmålinger over hele verden, til lave priser og på meget kort tid.

InFact hevder at siden alle respondenter får nøyaktig samme intervju – samme lydspor, faktisk, og at samtlige respondenter intervjues tilnærmet samtidig gjør nøyaktigheten større enn ved tradisjonelle telefonintervjuer.

For å forsikre oss om at oppdragsgiverens forventninger ikke kryper inn i undersøkelsesstrukturen har InFact utarbeidet en normbase – et regelsett som skal sikre at resultatene er en korrekt refleksjon av universet. Dette regelsettet strekker seg helt fra definering av en hypotese, via oppsett og gjennomføring, til analyse og presentasjon av resultatene.

“Facts of life at the speed of light”