Om InFact

InFact har drevet meningsmålinger i Norge siden 2001, og hovedvekten av vår aktivitet kommer fra presse/media og PR- og informasjonsbyråer.

Vårt hovedformål er å bistå norske og internasjonale bedrifter og organisasjoner med å trekke riktige markedsmessige beslutninger basert på grundige samfunnsanalyser, markedsanalyser, trendanalyser og kundeinnsikt.

For å kunne levere tjenester av høy kvalitet både når det gjelder datagrunnlag og rådgivning har vi knyttet til oss noen av markedets beste konsulenter og prosjektledere. Vi legger vekt på at ansatte i InFact har omfattende erfaring.

InFact benytter et egenutviklet telefonbasert datainnsamlingssystem, der respondentene svarer på ferdig innspilte spørsmål med tastene på sin telefon. Gjennom mange tusen parallellintervjuer har vi dokumentert at det ikke er  signifikante forskjeller mellom InFact metoden og tradisjonelle telefonintervju. Resultatene er altså helt like, uansett metode.

Forskjellen ligger i gjennomføringsevne og –pris. InFact bruker ca en time på gjennomføringen av 1.000 komplette intervjuer, og kan avlegge rapport i tabellform samme kveld ved behov. Ønskes mer utfyllende analyse og rapportering (grafer, sammendrag og konklusjoner) behøver vi en dag eller to på det avhengig av omfang. InFact overholder til enhver tid de strengeste bransjestandarder for slike meningsmålinger. InFact er ett av kun tre institutter i Norge som gjennomfører valgdagsmålinger. Dette er målinger som stiller de høyeste krav til fagstandarder, metodikk og kapasitet.

De fleste undersøkelser starter med oppdragsgivers hypoteser. Dere må gjerne komme med forslag til spørsmål, men InFact har uansett en normbase for utarbeidelse av spørreskjemaer vi forholder oss slavisk til. Vår faggruppe utarbeider alle skjemaer til undersøkelser. Litt avhengig av omfang og kompleksitet, rekker vi normalt å utarbeide slikt skjema i dialog med oppdragsgiver i løpet av en arbeidsdag. Ved behov klarer vi derfor komplette oppdrags gjennomføringer på en dag, men normalt har vi noe mer varsel, fra et par dager til en uke.

Hos InFact ønsker vi  å kunne gå enda lenger enn kunden forventer.

“Facts of life at the speed of light”