Meningsmålinger

Med en meningsmåling mener vi en undersøkelse mot en representativ del av en populasjon – eksempelvis Norges befolkning eller bilførere på Østlandet, der utvalget er tilstrekkelig til at resultatene vil reflektere hele populasjonens holdninger.

InFact bistår gjerne oppdragsgiver allerede fra definering av hypoteser. Endelig spørreskjema må uansett være i tråd med våre normbaser, noe som alltid medfører visse justeringer, selv der oppdragsgiver har relevant kompetanse i utarbeidelse av slike undersøkelser. Denne fasen er også helt avgjørende for anvendeligheten av resultatene, og InFact har omfattende kompetanse for å dekke forskjellige, og kanskje uventede, vinklinger.

Normalt vil en undersøkelse mot en uendelig populasjon bestå av 1.000 intervjuer. I enkelte tilfeller vil et utvalg på 500 være tilstrekkelig.

InFact har en målsetning om å minimalisere intervjubelastningen for respondentene, og avgrenser derfor intervjuer til maksimum 5 minutter. Det betyr et skjema på 15 – 20 spørsmål av normal kompleksitet pluss demografiske spørsmål. InFact gjennomfører kun unntaksvis meningsmålinger i helgene (fre-søn) eller etter kl 21.

Alle resultater vektes på kjønn, alder, bosted og i mange tilfeller politisk tilhørighet. Dette sikrer at resultatene er en korrekt refleksjon av universet.

Rapportering strekker seg fra et enkelt tabellverk, til en fullt beskrivende rapport og presentasjon av resultatene hos oppdragsgiver eller i media på vegne av oppdragsgiver.

Gjennomføringstid er normalt en virkedag, men i haste tilfeller leverer vi komplette undersøkelser på 3 timer.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om meningsmålinger.

Kontakt InFact