Hva vi tilbyr

InFact tilbyr et bredt spekter av markedsanalysetjenester med hovedvekt på telefonibaserte meningsmålinger. Mot smalere segmenter tilbyr vi web baserte undersøkelser og personlige intervjuer gjennom underleverandører. Markedsanalysen favner imidlertid bredere enn datainnsamling, og InFact har omfattende erfaring med, og kunnskap om prosessene rundt markedsanalysen som leder frem til konklusjoner som kan benyttes som styringsverktøy for offentlige og private virksomheter. Vi er mest synlige i forbindelse med våre populasjonsundersøkelser der vi måler holdninger til dagsaktuelle politiske problemstillinger. Vi bistår også aktører som behøver solide resultater meget hurtig, og kan levere komplette, representative meningsmålinger på noen få timer. Vår målsetning er at våre kunder og oppdragsgivere kun behøver og forholde seg til ett kontaktpunkt – InFact – for alle elementer som inngår i markedsanalysen. I de tilfeller vi trenger datainnsamlingskanaler utover vår egenutviklede automatiske telefoni teknologi, hviler vi på samarbeidsavtaler med andre aktører som spesialiserer seg på sine egne datainnsamlingsmetoder, og sikrer våre kunder de mest fordelaktige betingelser i bransjen. InFact tar således et helhetsansvar for hele markedsanalyseprosessen, og påser at alle oppdrag gjennomføres etter de strengeste bransjestandarder, også i de tilfeller vi benytter en av våre samarbeidspartnere. I mange tilfeller utarbeider vi rapporter som trekker konklusjoner basert på funnene fra undersøkelsene, og vi presenterer også gjerne disse i egnede fora eller i media. For InFact er hver kunde og hvert oppdrag unikt, og vi løser oppgavene med entusiasme og faglig funderte metoder. InFact er bransjeledende innenfor vårt segment – automatiserte telefonintervjuer – og foretar en kontinuerlig forskning på, og tilpasning av metoden for å sikre våre oppdragsgivere resultater av høyeste mulige kvalitet. Som våre valgdagsmålinger viser er vår presisjon blant de aller beste i bransjen, også internasjonalt.