Blitt oppringt av InFact

Vi beklager at du har hatt en negativ opplevelse med InFact. InFact er et markedsanalyseinstitutt, og er således ikke underlagt reservasjonsreglene som gjelder for telemarketing, som er salg. Slik er reglene, fordi markedsanalyse ansees å være samfunnsgavnlig. Det er vanskelig å se for seg et moderne, velfungerende samfunn der offentlige og private organisasjoner ikke skulle ha anledning til å måle befolkningens holdning til aktuelle temaer. En forutsetning for å oppnå valide resultater, er faktisk at vi ringer uanmeldt, slik at vi når et tverrsnitt av befolkningen, og ikke bare de som aktivt gir uttrykk for at de vil fortelle sin mening.

Vi er imidlertid de første til å innse at dette kan virke påtrengende, og vi gjør vårt ytterste for at opplevelsen skal være så grei som mulig for respondentene. Fordelen med vårt system er at respondentene ikke støter noen selv om de ikke ønsker å delta i intervju, og undersøkelser viser at dette har stor innvirkning. Faktisk foretrekker 2/3 av alle respondenter denne metoden fremfor alle andre kjente og aksepterte datainnsamlingsmetoder, men vi innser selvfølgelig at ikke alle er like begeistret for våre henvendelser.

Vi setter deg derfor gjerne på vår interne sperreliste, slik at du slipper flere oppringinger fra oss. Grunnet reglene er dette dessverre ikke til hinder for at du fortsatt kan bli ringt av andre institutter, men altså ikke fra oss. Problemet er imidlertid at vi ikke har ditt telefonnummer, og siden alle respondenter er anonymisert hos oss, har vi ingen mulighet for å spore opp korrekt nummer. Hvis du vil ta deg bryderiet med å opplyse dette i nedenstående skjema, har du hørt fra oss for siste gang.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk, brukes kun for å sende bekreftelse på reservasjon)

Telefonnummer som ønskes reservert (obligatorisk)

Melding