InFact er en betydelig aktør i norsk markeds- og samfunnsanalyse. Vi tilbyr raske, presise og rimelige markedsanalysetjenester innenfor et vidt spekter av bransjer og samfunnsaktører, med hovedvekt på presse/media, politiske partier og -miljøer, pr- og informasjonsbransjen og private og offentlige organisasjoner og virksomheter.
InFact kjennetegnes av høy tilgjengelighet og stort personlig engasjement fra våre medarbeidere. Vi bistår våre oppdragsgivere i alle fasetter av markedsanalysen, og tar et helhetlig ansvar for hele markedsanalyseprosessen – fra hypotesedefinering til presentasjon og nyttiggjøring av resultater. Ofte deltar våre medarbeidere i oppdragsgiveres strategiske beslutningsfora der markedsanalysen inngår som ett element i en større helhet.

InFact tilstreber å holde de høyeste faglige standarder i alle faser av vår virksomhet. Selskapet driver aktiv og helhetlig metodeforskning etter anerkjente akademiske prinsipper.